Domov Preprava vyklápačka Malá Veľká Lehôtka, Hradec